ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله­ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1. مطالعه وضعیت پایداری زیست- محیطی محلات

شاخص­های مورد بهره گیری جهت سنجش پایداری زیست- محیطی پژوهش که در (جدول ‏4–3) آمده می باشد، حاکی از آن می باشد که در محلات گنبد سبز و شیخداد با تراکم 163 و 151 نفر بالاترین اندازه تراکم در بین محلات بوده در حالی که محله زردشتی­ها با 49 نفر تراکم کمتری را دارا می­باشد و می­توان اذعان نمود که ظرفیت قابل تحمل محله به عنوان معیاری کلیدی در مباحث پایداری در محله زردشتی­ها وضعیت بهتری را دارا می­باشد. همچنین شاخص سرانه فضای سبز که به عنوان شاخصی جهت تبیین معیار مطلوبیت اکولوژیکی و محیطی در نظر گرفته شده در کل محلات تاریخی کمتر از استاندارد و حداقل فضای مورد نیاز بوده، اما در بین محلات، محله شیخداد و محله فهادان 3.5 و حدود 3 متر می باشد در حالی که محله زردشتی­ها فاقد پارک و فضای سبز بوده؛ البته ذکر این نکته مهم می باشد که از لحاظ معیارهای طراحی واحدهای همسایگی دسترسی ساکنان این محله به پارک و فضای سبز صفر نبوده و دسترسی ساکنان به بوستان جوان امکان­پذیر می باشد، اما در محدوده مصوب تاریخی، فاقد فضای سبز و پارک محله­ای می­باشد. تعداد جایگاه­ها جمع­آوری زباله نیز به عنوان یکی از شاخص­های زیست- محیطی در محله شش بادگیری 3 و در سایر محلات 2 می­باشد. همچنین تعداد خطوط اتوبوسرانی به عنوان تبیین کننده معیار دسترسی به حمل و نقل عمومی در محله گودال مصلی به دلیل مرکزیت تجاری شهر بودن بیشترین تعداد و در محلات زردشتی­ها و گنبد سبز به کمترین تعداد می­رسد. سرانه تولید زباله نیز در محلات زردشتی­ها، گودال مصلی، پشت باغ و دولت­آباد نسبت به سایر محلات مقادیر بیشتری را نشان می­دهد. به گونه کلی محله گودال مصلی با میانگین 0.643 و محله فهادان با میانگین 0.549 بیشترین مقدار و محله گنبد سبز کمترین مقدار را از نظر شاخص­های زیست- محیطی دارا می­باشند. نکته قابل توجه در این شاخص پایین بودن نسبی اندازه شاخص­ها از حد متوسط می باشد. (جدول ‏4–4)، مقادیر عضویت فازی و(شکل ‏4‑5)، (شکل ‏4‑6)، (شکل ‏4‑7) عضویت شاخص­های زیست- محیطی به ترتیب در مجموعه­های ضعیف­متوسط و قوی را نمایش می­دهد. در این شاخص نیز تنها محله گودال مصلی با عضویت ناچیز 0.05 در مجموعه قوی سایر محلات در مجوعه­های ضعیف و متوسط اشتراک یافته­اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا محلات تاریخی شهر یزد از نظر معیارهای پایداری محله­ای یک محله پایدار محسوب می­گردد؟
  2. تأثیر و عملکرد مدیریت شهری در وضعیت پایداری محلات تاریخی چگونه بوده می باشد؟
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه