پایان نامه ارشد

مقاله دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله­ ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در …

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید  ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله­ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد قسمتی از متن پایان Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

ایده­ی “شهر-فرهنگ” چارچوبی برای برنامه­ ریزی شهر اسلامی-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

 ایده­ی “شهر-فرهنگ” چارچوبی برای برنامه ریزی شهر ایرانی-اسلامی قسمتی از متن پایان نامه : سایت منبع مکتب فرامدرنیسم: برنامه­ریزان شهری نخستین کسانی بودند که مکتب مدرنیسم را مورد انتقاد قرار دادند. آنان در رویارویی با Read more…

By 92, ago