عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه بهره گیری از تکنولوژی بینایی ماشین در ثبت ورود و خروج کالاها

قسمتی از متن پایان نامه :

ارتباط 1-1

که در آن  مجموعه­ی برچسب کلاس الگوها می باشد. یک رده­بند، اندازه تعلق بردار ویژگی  به هر یک از کلاس­های الگو را به صورت یک عدد حقیقی اظهار می­کند. تاکنون مدل­های رده­بندی متنوعی برای سیستم­های بازشناسی الگو پیشنهاد شده­اند که هر کدام کاربرد متفاوتی دارند. مانند­ی این رده­بندها می­توان به رده­بند بیزین[1]، رده­بند نزدیک­ترین همسایگی، رده‌بند ماشین بردار پشتیبان(SVM[2]) و شبکه­های عصبی تصریح نمود.

گام بعدی پس از انتخاب مدل رده­بندی، آموزش رده­بند می باشد. مقصود از آموزش رده­بند در واقع تجزیه و تحلیل نمونه­های آموزشی[3] و استنتاج تابعی از آن­ها برای تعیین برچسب کلاس نمونه­های جدید می باشد. این تابع نگاشتی از فضای ویژگی­ها به فضای برچسب­ کلاس­ها می باشد.

پس از آموزش رده­بند، نوبت به آزمایش رده­بند و اعتبارسنجی آن می­رسد. در این مرحله با بهره گیری از نمونه­های آزمون[4]، کارایی رده­بند مورد ارزیابی قرار می­گیرد و اگر اهداف مورد نظر طراحی را برآورده نکند، طراح سیستم به یکی از گام­های قبلی برمی­گردد و با انجام اصلاحاتی در آن فرآیند آموزش را تکرار می­کند و این تکرار تا زمانی که اهداف طراحی برآورده گردد، ادامه می­یابد تا دست­یابی به سیستمی قابل تعمیم به نمونه­های جدید را تضمین کند.

اگر روش یادگیری بدون نظارت باشد،پس از جمع‌آوری داده­ها و استخراج ویژگی از آن­ها، یک روش خوشه­بندی[5] برای گروه­بندی داده­ها انتخاب می گردد. اگر نتیجه­ی خوشه­بندی قابل قبول نباشد، با تغییر روش خوشه‌بندی یا تغییر پارامترهای خوشه‌بندی،کار ادامه پیدا می کند تا نتیجه مورد نظر حاصل گردد.

پس از این که سیستم بازشناسی الگو آموزش داده گردید، برای کارکرد عادی و اجرای وظیفه­ی بازشناسی الگوها آماده می­گردد. شکل(1-2) فرآیند حاکم بر یک سیستم بازشناسی الگو را در حالت کارکرد عادی و تشخیص الگو در نمونه­های جدید نشان می­دهد. برای هر نمونه­­ی ورودی، آغاز ویژگی­ها استخراج می­گردد و سپس این ویژگی­ها وارد رده­بند آموزش­دیده در مرحله­ی آموزش می شوند تا کلاس الگو در نمونه­­ی ورودی تعیین گردد.

[1] Baysian

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Support Vector Machine

[3] Training Examples

[4] Testing Examples

[5] Clustring

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. مطالعه تکنولوژی بینایی ماشین و پتانسیل های بالقوه موجود در حوزه این تکنولوژی برای ثبت ورود و خروج کالاها.
  2. یافتن الگوریتمی مناسب برای محقق ساختن ایده بهره گیری از بینایی ماشین
  3. یافتن مکان هایی که در آن ها می توان از تکنولوژی پردازش برای ثبت ورود و خروج کالاها بهره گیری نمود.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه بهره گیری از تکنولوژی بینایی ماشین در ثبت ورود و خروج کالاها  با فرمت ورد