عنوان کامل پایان نامه :

 ایده­ی “شهر-فرهنگ” چارچوبی برای برنامه ریزی شهر ایرانی-اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

شعور و حافظه­ی جمعی

روبرت شلدریک[1] زیست­شناس معروف در کتاب علم جدید حیات، نظریه­ای بر اساس شواهد علمی و تجربیات متعدد ارائه می کند: حافظه و شعور انسانها تنها در مغزشان ذخیره نمی­گردد؛ بلکه چیزی بنام شعور جمعی نیز هست. اساس فلسفه­ی رابرت شلدریک بر این پایه استوار می باشد که تمام موجوداتی که در یک رده و گونه خاص قرار دارند، توسط یک حوزه­ی مورفوژنتیکی که بسیار شبیه یک حوزه­ی مغناطیس می باشد احاطه شده­اند و به نحوی با یکدیگر در ارتباطند.

(http://www.cloob.com/c/saheli_digar/45143239)

2-5-­ وجه سوم در هستی : ماده،‌ انرژی و ” شعور ”

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فیزیک­دان معروف آلبرت انیشتین، تئوری نسبیت خاص را  در سال 1905 ارایه نمود. معادله­ی معروف او  (e=mc2) دستاورد همین نظریه می باشد (m جرم، c سرعت نور و e انرژی می باشد). بر اساس این معادله، ماده همان انرژی و انرژی همان ماده می باشد (ناصری، ب،34:1391) و این دو، تنها ساختارهایی متفاوت از انرژی می­باشند (جدید، 74:1388). می­بینیم که اساس “واقعیت هستی” بر پایه­ی انرژی وصف می­گردد. نتیجه اینکه تا­کنون علم به دو عنصر از عناصر سازنده­ی هستی پی برده می باشد. اما نتایج حاصل از تحقیقات چاپ گردیده در سالهای اخیر نشان می­دهد که عنصر سومی نیز هست. این عنصر سوم تحت عنوان شعور یا بُعد آگاهی معرفی می­گردد که در این بخش به آن پرداخته می­گردد. همچنین به مباحث فلسفی جدیدی پرداخته می­گردد که نقشی پایه­ای در ادامه­ی طریقه کار خواهند داشت. آغاز به صورت اجمالی ” نظریه شعور ” معرفی می­گردد. سپس با الهام از این تئوری، در خصوص کلام، مباحثی طرح و بسط می­یابند که در بخش­های آتی مورد بهره گیری قرار خواهند گرفت.

 

2-5-1-­ نظریه­ی شعور

مسعود ناصری ب، (1391) در کتابی با عنوان ” یک: کوانتوم، عرفان ، درمان” تئوری ای با عنوان داناک یا نظریه­ی شعور ارائه داده می باشد. بنا­بر این نظریه­، اجتماع مولکولهایی که تشکیل یک سلول را می­دهند از یک جهت با اجتماعی از مولکولهایی که تشکیل یک جسم بی­جان را داده­اند تفاوت دارند و آن برخوردار بودن از بعدی دیگر به عنوان ” شعور حیات ” می باشد. از دید ایشان اینکه سلول چرا می­تواند سلولی مثل خودش را ایجاد کند و در حالی که تمام اجزای بسیار ریز در این تولید مثل با دقتی خارق­العاده کپی می­شوند، به خاطر این می باشد که یک سلول از شعور حیات برخوردار می باشد که به صورت خودکار مسیر مشخصی را برای حرکت سلول رقم می­زند. شعور در این دیدگاه­، با مشاعر انسانی به معنی عقل و درک و فهم نیست بلکه یک ” جنس” در ساختار هستی می باشد. هر عنصری در هستی شعور خاص خودش را دارد، کالبد هر موجود زنده شعور حیات دارد و مواد نیز شعور خاص خود را دارند که تعیین کننده­ی شخصیت و ویژگی­های آن عنصر می باشد. این تئوری دارای 6 اصل اثبات شده می­باشد که در ادامه به صورت اجمالی به آنها پرداخته می گردد.

[1] Rupert Sheldrake

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1-­ آیا ایده شهر-فرهنگ می­تواند شهر ایرانی-اسلامی را پایدار کند؟

1-3-2-­ چگونه می­توان ایده شهر-فرهنگ را در شهر ایرانی  (خوی) تقویت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه