ایده­ی “شهر-فرهنگ” چارچوبی برای برنامه ریزی شهر ایرانی-اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

شهرسازی اصفهان­، تجلی نمونه­ای از شهرسازی ایدئولوژیک ایرانی­-اسلامی

شیخ بهایی از بزرگان عرفان اسلامی می باشد. چنین برداشت می­گردد که شیخ بهایی با تکیه بر ادراکات عرفانی­، با بحث روح جمعی و شعور آشنایی داشته می باشد. اما زیرا در آن وقت­، به هیچ وجهی امکان تشریح این مسائل مقدور نبود نتوانسته یا نخواسته می باشد که مبانی نظری خود را در خصوص طراحی و ساخت مجموعه­های شهری اصفهان به صورت مکتوب اظهار نماید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قرار دادن دو مسجد در شمال و جنوب میدان تأثیر جهان باعث انعکاس معنویت در روح جمعی می­گردد. بازار که در آن روزگار بیشتر تولیدات افراد جامعه در آن به نمایش در می­آمد و کنش اجتماعی در آن انجام می­گرفت­، باعث جذب تعداد بیشتری از شهروندان به این محیط در طول روز می­گردید. قصر دولتی باشکوه و زیبا در میانه­­ی میدان که وجود حکومت ایدئولوژیک صفوی با یک پادشاه قدرتمند را به نمایش گذاشته می باشد باعث ایجاد یک محیط ارزشی قوی می­گردد. بکار بردن نمادهای توحیدی در معماری بدنه­ی میدان­، باعث مثبت شدن بعد تشعشعی محیط می­گردد. میدانی که بازار شهر­، قصر سلطنتی و مسجد جامع شهر و مکتب خانه را در یک مجموعه قرار می­دهد باعث می­گردد حداکثر تراکم جمعیت در یک محیط ایجاد گردد. کنش اجتماعی و حضور جمع کثیر شهروندان در یک فضای معنوی و ارزشی باعث شکل­گیری روح جمعی با پالس بالا و قوی در جامعه می­گردد. این عامل سبب می­گردد هر تازه واردی در این روح جمعی ادغام و تجزیه گردد. خصوصا اینکه تاجران و غریبه­های وارد شده به شهر نیز بیشتر با بازار در ارتباط بودند و لذا به علت نزدیک بودن به تأثیر جهان­، به این مجموعه هم وارد می­شدند و در عظمت و زیبایی غرق می­شدند. نمود این مسئله در شکل­گیری جامعه­ای یکدست با فرهنگ متجانس، سطح فکر بالاتر، عقاید و جهان­بینی مشابه در اعضا و گرایش بیشتر به مسائل معنوی خواهد بود

تعریف فرهنگ

برای مفهوم ” فرهنگ” تعاریف زیادی ارائه شده می باشد. اما تعریفی که در این سیاق نسبت به این مفهوم ارائه می­گردد عبارت می باشد از: همه­ی داشته­های یک جمع که به واسطه­ی زندگی جمعی افراد آن جامعه در طی زمان شکل گرفته اند­، اعم از رفتارها­­، زبان، وسایل زندگی، نوع برقراری ارتباط در محیط جمعی، نوع مسکن و نوع پوشاک و..در این تعریف، همه­ی داشته­هایی که در اثر زندگی جمعی گروهی از انسانها در کنار­هم و در برهه­ای در زمان شکل گرفته می باشد­، جزئی از فرهنگ آن جامعه محسوب می­گردد. این تعریف، یک سیر تکاملی برای فرهنگ قایل شده می باشد. یعنی فرهنگ، شکل می­گیرد، رشد می­کند و به تکامل می­رسد. افق تکامل یک فرهنگ را مجموعه­ی ایدوئولوژی حاکم بر آن جامعه و آمال و آرزوهای جمعی یک جامعه تعیین می­کند (نویسنده).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1-­ آیا ایده شهر-فرهنگ می­تواند شهر ایرانی-اسلامی را پایدار کند؟

1-3-2-­ چگونه می­توان ایده شهر-فرهنگ را در شهر ایرانی  (خوی) تقویت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه