عنوان کامل پایان نامه :

 ایده­ی “شهر-فرهنگ” چارچوبی برای برنامه ریزی شهر ایرانی-اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پزشکی هومیوپاتی[1]

اصول پایه­ی هومیوپاتی به عنوان یک سیستم درمانی 2000سال پیش در یونان باستان توسط بقراط حکیم )پدر علم طب( شناخته گردید. به گفته­ی بقراط، بیماری با یک چیز ایجاد می­گردد و با بهره گیری از مشابه آن نیز درمان می­گردد. اما این اصل تا زمان ظهور ساموئل هانمن درعرصه­­­ی طب فقط درحد یک ایده باقی ماند. دکتر ساموئل هانمان (1755)  پزشک و شیمیست آلمانی اولین کسی بود که اصل مشابهت را درقالب یک سیستم درمانی بنام طب هومیوپاتی بنیان گذارد (صاحب زاده،26:1390). امروزه هومیوپاتی یکی از متداولترین درمانهای مکمل می باشد و در کشورهای مختلف زیرا اروپا، استرالیا و هندوستان جایگاه ویژه­ای دارد (شیرانی و موسوی، 1386: 23). هومیوپاتی به معنای مشابه درمانی می باشد. بنیان درمانی در دنیا بر اساس دو روش می باشد: یا ضد، ضد را درمان می کند مانند کسی که سر درد را با داروهای ضد درد درمان می­کند و یا مشابه­، مشابه را درمان می­کند­، که در هومیوپاتی، از این روش بهره گیری می­گردد. به این طریق که دارو توسط افراد سالم تست[2] شده و علایمی در فرد سالم دیده می­گردد که ثبت می­گردد و چنانچه بیمار علایم مشابهی را که توسط افراد سالم ثبت شده داشته باشد، این دارو به بیمار داده می­گردد که باعث درمان او می­گردد (حسین پور، 1:1392). داروهای هومیوپاتی را به این شکل تهیه می­کنند که آغاز از گیاه یا ماده­ی معدنی که قصد تست آنرا دارند­، یک سانتی­متر مکعب از آن را در 99 سانتیمتر مکعب آب حل می­کنند. سپس یک سانتی متر مکعب از آن را برداشته و در 99 سانتی متر آب مقطر دیگری اضافه می­کنند. این اقدام را تا 12 مرتبه تکرار می­کنند که دوازدهمین محلول، 1024 بار رقیق­تر از ماده­ی اولیه می باشد. از نظر علمی احتمال وجود حتی یک مولکول از ماده­ی اضافه شده به آب، صفر می باشد (ناصری، الف، 173:1391). تا قبل از ارائه­ی تئوری داناک، در بین مجامع علمی دنیا، هیچ توجیه علمی در اظهار علت تاثیر این گونه محلول در درمان بیماری، وجود نداشته می باشد.

2-6-­ بهره گیری از نظریه­ی شعور و تشریح شعور در حوزه­ی کلام

2-6-1-­ شعور در کلام:

تئوری داناک اثبات وجهی از هستی می باشد که نه ماده می باشد و نه انرژی­، بلکه خود “جنس” سوم در ساختار هستی می باشد. “هستی از سه عنصر ساخته شده می باشد: ماده، انرژی و شعور (طاهری، بی تا، ص 21)”به تعبیری “ماده و انرژی کمیت حضور در هستی می باشد و شعور کیفیت حضور. ماده و انرژی وجه کمی دارند و در بعد فضا-زمان محصور هستند. اما شعور هیچ گونه وجه کمی ندارد و از بعد فضا-زمان آزاد می باشد، یعنی نه اسیر زمان می باشد و نه اسیر مکان. و به همین خاطر انتشار آن تابع قوانین انتشار ماده و انرژی نیست “(ر.ک. همان، ص 42). ماده وجه کمی دارد و حرکت و جابه­­جایی آن تابع کسری از زمان می باشد. انرژی نیز همین گونه می باشد. مثلا نور با سرعتی معادل 300 هزار کیلومتر در ثانیه حرکت می کند. انرژی گرمایی خورشید نیز در محمل نور حمل می­گردد. با در نظر داشتن اینکه فاصله­ی خورشید تا کره­ی زمین به گونه متوسط برابر با 149 میلیون کیلومتر می باشد، نتیجه می­گیریم که قاعدتا ” انرژی خورشید حدود 8 دقیقه در واحد زمان طول می­کشد تا به ما برسد” (طاهری، بی تا، ص 30). اما گفته گردید که شعور تابع زمان و مکان نیست و انتشار آن هم تابع محدودیت ظرف زمان و مکان نیست و به همین خاطر در آن واحد می­تواند در کل هستی منعکس گردد. شعور می­تواند در قالب ماده، انرژی یا به صورت مجرد انتشار یابد. اگر دو ماده در کنار هم قرار گیرند و با هم تماس داشته باشند کم­کم شعور این مواد به همدیگر انتقال می­یابد. برای مثال ” وقتی یک اتم سدیم در کنار یک اتم کلر قرار می­گیرد داناک (شعور) یکی بر دیگری اثر گذاشته و نتیجه­ی آن ایجاد داناک کلروسدیم (نمک طعام) می باشد که داناک­های سدیم و کلر را در خود دارد اما متفاوت از خود آنهاست” (ناصری، الف171:1391) و شخصیت خاص خود را داراست. “روش دیگر برای القای داناک می­تواند گفت­و­گو باشد که ازطریق آن دانسته­ها و آگاهی­های دو نفر با هم رد و بدل می­شوند” (ناصری، الف، 1391: 171-172). در حقیقت کلمات تأثیر ” قالب ” را برای انتقال شعور از گوینده به شنونده دارند. کلمات نوشتاری نیز همین تأثیر را دارند و هنگام نوشتن، شعور نویسنده را ثبت و به خواننده انتقال می­دهند. در حقیقت قبل از آنکه شخص خواننده از ظاهر جملات مفهومی را درک کند، شعور نویسنده را دریافت می ‌کند. براساس تئوری داناک ” فضای بین حروف یک نوشته، اطلاعات و آگاهی بیشتری از حروف همان نوشته دارند ” (ناصری، 27:1391). ” در حقیقت برای القای داناک می­توان از تمام حواس پنجگانه (دیدن، لمس کردن، چشیدن، بوییدن و شنیدن) بهره گیری نمود ” (همان، ص 173).

[1] Homeopaty

 

[2] PROVING

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1-­ آیا ایده شهر-فرهنگ می­تواند شهر ایرانی-اسلامی را پایدار کند؟

1-3-2-­ چگونه می­توان ایده شهر-فرهنگ را در شهر ایرانی  (خوی) تقویت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه