عنوان کامل پایان نامه :

 ایده­ی “شهر-فرهنگ” چارچوبی برای برنامه ریزی شهر ایرانی-اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

هویت مکان

روان شناسان عقیده دارند که کلا افراد در صورتی با یک مکان ارتباط مستقر می­کنند که مکان به آنها کمک کند که بدانند کیستند به همین دلیل می باشد که واژه­ی هویت مکان،‌ زمانی که توسط روان­شناسان بکار گرفته گردد، به مقصود مشخصه­ای از بشر می باشد (ناسخیان و دیگران، 76:1391). در یک تعبیر، هویت مکان به معنای فرق مکان با سایر مکانهاست. اما روانشناسان هویت مکان را هویت فرد دانسته­اند (لویکا[1]، 211:2008). هویت در مقوله­ی حس مکان تصریح دارد به کیفیت­هایی که بشر را قادر به تشخیص و یاد­آوری یک مکان بصورت مشخص، می­نماید (طالقانی و طالقانی، 48:1388). از دیدگاه روانشناسی­محیطی، انسانها به تجربه­ی حسی، عاطفی و معنوی خاص نسبت به محیط زندگی نیاز دارند (ابوخمیس موسوی، 81:1390). خصوصیات مکان که ما را به سوی درک هویت مکان رهنمون می­سازد، به صورت سیما و چشم انداز، نظم فضایی، رویداد، خاطره، جهت­گیری و یگانه­پنداری قابل تفکیک می باشد. اگر هریک از این وجوه در مکان حضور نداشته باشد  وضوح و روشنی مکان برای شهود ناظر از میان خواهد رفت و معنایی از پس این مکان به او متبادر نخواهد گردید (تابان و دیگران، 18:1390). جامعه­شناسان و بویژه بشر­شناسان همواره بر این نکته تاکید کرده­اند که مکان، محل و سرزمین برای مردم بسیار اهمیت دارند، زیرا که توانایی هویت­سازی بسیار بالایی دارند (سرمست، 135:1389).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-4-4-­ حس مکان[2]

اصطلاح حس مکان از ترکیب دو واژه حس و مکان تشکیل شده می باشد. واژه حس در فرهنگ لغات آکسفورد سه معنای اصلی دارد: نخست یکی از حواس پنجگانه؛ دوم احساس عاطفه و محبت که در دوران روانشناسی به درک تصویر ذهنی گفته می­گردد یعنی قضاوتی که بعد از ادراک معنای شیء نسبت به خود شیء در فرد به وجودمی­آید که می­تواند خوب، جذاب یا بد باشد؛ توانایی در قضاوت درمورد یک چیز انتزاعی، مثل معنای حس در اصطلاح حس جهت­یابی که به مفهوم توانایی یک فرد در یافتن مسیر یا توانایی مسیر در نشان­دادن خود به بشر می باشد و در نهایت حس به معنای شناخت تام یا کلی یک شیء توسط بشر می­باشد. اما واژه حس در این اصطلاح بیشتر به مفهوم عاطفه، محبت، قضاوت و تجربه کلی مکان یا توانایی فضا در ایجاد حس خاص یا تعلق در افراد می باشد (ضرابیان و منعام، 24:1387). واژه­ی حس در اصطلاح حس مکان، بیشتر به مفهوم عاطفه، محبت، قضاوت و تجربه­ی کلی یا توانایی آن در ایجاد حس خاص یا تعلق در افراد می باشد. از دیدگاه روانشناسان محیطی، انسانها به تجربه­ی حسی، عاطفی و معنوی خاص نسبت به محیط زندگی نیاز دارند. این نیازها از طریق تعامل صمیمی و نوعی هم­ذات­پنداری با مکانی که در آن سکونت دارد قابل تحقق می باشد. تحقیقات انجام شده نشان می­دهد که محیط علاوه بر عناصر کالبدی­، شامل پیامها­، معانی و رمزهایی می باشد که مردم بر اساس تأثیر­ها، توقعات، انگیزه­ها و دیگر عوامل آنرا رمزگشایی و درک می­کنند و در مورد آن به قضاوت می­پردازند. این حس کلی که پس از ارداک و قضاوت نسبت به محیط خاص در فرد به وجود می­آید حس مکان نامیده می­گردد

[1] Lewicka

[2] Sense of place

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1-­ آیا ایده شهر-فرهنگ می­تواند شهر ایرانی-اسلامی را پایدار کند؟

1-3-2-­ چگونه می­توان ایده شهر-فرهنگ را در شهر ایرانی  (خوی) تقویت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه