ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله­ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1. مفاهیم و دیدگاه­های اساسی در توسعه محله­ای

توسعه­ی اجتماعات محله­ای یکی از گرایش­های نظری مؤثر بر رویکرد توسعه پایدار شهری می باشد و با توجه عمیق به مفاهیم و ادبیات توسعه پایدار، حلقه­ای از فرآیند مدیریت و اداره­ی امور شهری تلقی می­گردد. این مفهوم به دلیل خصیصه بارز خود که در نظر گرفتن وجوه ارزشی حاکم بر سازوکار توسعه شهری می باشد؛ تلاشی مؤثر برای هدایت امر توسعه با محوریت بشر و محیط زیست به کار می­بندد. منابع مربوط به این در نظر داشتن دهه­ی 90 میلادی باز می­گردد. چارچوب پایه­ نظری این رویکرد، تأکید مؤثر و فزاینده بر اثرات متقابل گروه­های اجتماعی ساکن شهر در تمامی ابعاد می باشد که زیرا پایه­ای جهت تقویت هویت زیستی اجتماعی شهری و بهبود کیفیت زندگی از یک سو و کارآمدی سازوکارهای مدیریت و اداره­ی امور شهری از سوی دیگر بر پایه تقویت الگوهای مشارکت مردم خواهد بود. در این معنا تحقق توسعه اجتماعات محلی را در چارچوب توسعه محله­ای پایدار می­توان در گرو نظام و الگوی مدیریت و هدایت شهری قلمداد نمود (رفیعیان و تقوایی،1383: 113). رویکردی که نیازهای شهروندان را در مقیاس کوچک و محسوس مطالعه می­کند، محلات را بهترین مقیاس برای اعمال مفاهیم جدید می­داند (خاکپور و همکاران، 1388: 64). از دیدگاهی دیگر توسعه محله­ای می­تواند به عنوان فرآیندی از کنش­های متقابل مداوم و نیز به عنوان طرح یا برنامه­ای که منجر به تغییرات یا تحت تأثیر قرار دادن اجتماع از بعضی جهات می­گردد، تلقی گردد (سیمپسون[1]، 2005: 34). بعضی از دیدگاه­ها توسعه محله­ای را فرآیندی می­دانند که ابزار و سرمایه­های گوناگون مانند سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و فکری، سرمایه اجتماعی، سرمایه مالی و… را که باعث بهبود کیفیت ساکنان محله می­گردد، فراهم می­آورد (رونالد[2]، 2000: 81).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] . Simpson, L

[2] . Ronald, F.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا محلات تاریخی شهر یزد از نظر معیارهای پایداری محله­ای یک محله پایدار محسوب می­گردد؟
  2. تأثیر و عملکرد مدیریت شهری در وضعیت پایداری محلات تاریخی چگونه بوده می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه